تبلیغات
دامپزشكی - مجموعه کتاب های زیست شناسی

کتاب های زیست شناسی پیام نور


مجموعه کتاب های زیست شناسی دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 1 سی دی می باشد

لیست کتابها :

1 اصول بهداشت و كمكهای اولیه دكتر ابراهیمی
2 اكولوژی عمومی صالحی اسكندری
3 بافت شناسی جانوری سپهی راد
4 بیوشیمی عمومی 2 دكتر ناظم
5 پروتوژئولوژی سپهی راد
6 تالوفیتها نداف
7 تالوفیتها دكتر یوسفی
8 تشریح و مورفولوژی گیاهی مولایی
9 تشریح و مورفولوژی گیاهی اكرمی
10 تكامل موجودات زنده گلزار
11 رده بندی گیاهان دكتر یوسفی
12 روانشناسی فیزیولوژیك دكتر ناظم
13 ریاضی عمومی1 سلطانی
14 ریخت زایی و اندامزایی دكتر یوسفی
15 ریخت زایی و اندامزایی در گیاهان گلزار
16 زیست شناسی جانوری احمدی
17 سیستماتیك گیاهی 1 نداف
18 سیستماتیك گیاهی 1 دكتر یوسفی
19 سیستماتیك گیاهی 2 دكتریوسفی
20 سیتوژنتیك گیاهی نداف
21 فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد دكترابراهیمی
22 فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد مجیدی
23 فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد فروزنده شهركی
24 فیزیولوژی گیاهی3(رشد و نمو گیاهی) گلزار
25 فیزیولوژی گیاهی3(رشد و نمو گیاهی) دكتر یوسفی
26 مبانی بیوشیمی حاج حسینی
27 مبانی بیوشیمی دكتر صالح مقدم
28 مبانی بیوشیمی دكتر ناظم
29 مبانی ژنتیك حاج حسینی
30 مورفولوژی و تشریح گیاهی خانیكی
31 میكروبیولوژی عمومی دكتر ناظم

 

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!


 
.: Weblog Themes By SlideTheme :.